Varmepumper

Miljøvennlig og energieffektiv oppvarming

Kontakt oss

 Den riktige varmepumpen for deg

Varmepumper har blitt stadig mer populære som en alternativ måte å varme opp og kjøle boliger og bygninger på.

Varmepumper bruker energi fra luft, jord eller vann for å produsere varme eller kjøling, og kan være mer energieffektive enn tradisjonelle oppvarmingssystemer. Vi hos Eilifsen Elektro AS kan hjelpe deg med installasjon av din varmepumpe, inkludert montering av enheten, tilkobling av elektrisk strøm og installasjon av sikringer i sikringsskapet. Vi hjelper deg også med å velge riktig type varmepumpe for ditt hjem eller bygning, samt gi råd om vedlikehold og reparasjon. Hvis du velger Eilifsen Elektro AS som din elektromontør, kan du være sikker på at du får den beste løsningen for dine behov.

Hvilken varmepumpe velger du?

Hovudtype varmepumpe.

Eilifsen Elektro AS leverer luft-luft varmepumper. I avsnittet under ser du litt informasjon om alle hovedtyper varepumper. Vi forhandler de mest kjente merkene som brukes i det norske markedet. 

Ved valg av varmepumpe: 

Hvilke minetstemperatur kan varmepumpa settes til. Det er viktig ved eksempelvis ei hytte du vil ha lav kostnad og temperaturvedlikehold.

kva oppvarmingskapasitet er nødvendig.

faktorer som  bør vurderes:

Trenger huset flere varmepumper. Flere enkle varmepumper eller multimodell.

Bør en velge gulvmodell ,veggmodell eller takmodell.

Ønskes mulig tilkobling av Wifi for styring på telefon.

Vurdere plassering på varmepumpen innedel og utedel.

Lett tilgjengelig vedlikehold av varmepumpe.

Andre faktoerer:

Farge variant på varmepumpe.

Hvilke støy vil en varmepumpe generere inne og utedel.

Er det greit med en jevn fønvind med varme generert fra varmepumpen.

Valg av kanal:

Hvilke farge ønskes på kanal.

 

Selskapet tilbyr

VARMEPUMPER

  • Installasjon av varmepumper for oppvarming og kjøling av boliger og bygninger

  • Evaluering av bygninger for å bestemme hvilken type varmepumpe som vil være mest effektiv

  • Tilpasning av elektrisk anlegg for å støtte varmepumper

  • Service og vedlikehold av varmepumper for å sikre at den fungerer som den skal og gir pålitelig temperaturkontroll over tid.

  • Tilby den rette varmepumpen etter kundens behov

Luft/luft-varmepumper:

Dette er den mest vanlige typen varmepumpe, og fungerer ved å hente varme fra luften utenfor bygningen og omdanne den til varme som distribueres inne i bygningen. Luft/luft-varmepumper har høy effektivitet, enkel installasjon og lave kostnader, men har lavere effektivitet ved ekstremt lave temperaturer.

Luft/vann-varmepumper:

Denne typen varmepumpe fungerer ved å hente varme fra luften utenfor og bruke den til å varme opp vann som deretter distribueres gjennom rør i bygningen. Disse varmepumpene er høyeffektive, og du har muligheten til å bruke varmepumpen til å kjøle ned vannet om sommeren, men de har litt høyere kostnader enn luft/luft-varmepumpene, og er avhengig av et fungerende varmtvannssystem.

Brønn/vann-varmepumper:

Denne varmepumpen fungerer ved å trekke varme fra vann i en brønn og bruke den til å varme opp vann som distribueres gjennom rør i bygningen. Disse varmepumpene har høy effektivitet og lave energikostnader over tid, men har høye installasjonskostnader og er avhengig av tilgang til en brønn.

Sjø/vann-varmepumper:

Denne typen varmepumpe fungerer ved å hente varme fra sjøvann eller innsjøvann og bruke den til å varme opp vann som distribueres gjennom rør i bygningen. Fordelene inkluderer høy effektivitet og lave energikostnader over tid. Ulempene inkluderer høye installasjonskostnader og avhengighet av tilgang til en sjø eller innsjø.

Eilifsen Elektro selger og monterer varmepumper!

                                                           I dette selskapet monterer vi kun våre produkt vi selger!

Toshiba                                                       Mitsubishi heavy industries

Er du på jakt etter en miljøvennlig alternativ til oppvarming?

Vi hos Eilifsen Elektro selger, monterer og installerer varmepumper, og hjelper deg å finne den som passer best til ditt bruk.

Kontakt oss